Stage

Wij vinden het belangrijk om stagiaires de gelegenheid te geven zich te oriënteren binnen ons werkgebied. Studenten brengen frisse nieuwe ideeën binnen terwijl zij profiteren van de kennis en ervaring van onze medewerkers.
Wij willen stagiaires zoveel mogelijk een volwaardige en gelijkwaardige plaats geven in de organisatie, waardoor een maximaal leereffect wordt bereikt. Van stagiaires wordt verwacht dat ze deelnemen aan de meest voorkomende activiteiten binnen de afdeling. Zoals het contact met cliënten en deelnemen aan het teamoverleg.

Als organisatie bieden wij onze stagiaires praktijkbegeleiding aan. De leidinggevende van de afdeling draagt zorg voor de aanstelling van de stagebegeleider. Doelstelling is dat de stagiaire zo snel mogelijk een eigen plek binnen de organisatie vindt, zodat deze kan leren in een optimaal klimaat. De stagebegeleider geeft de stagiaire de begeleiding die nodig is voor diens ontwikkeling en opleiding. De stagebegeleider en de stagiaire bepalen in onderling overleg de mate van begeleiding.

Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de stages bij de SMD neem je telefonisch contact met ons op.

Procedure
Heb je interesse in een stageplaats bij de SMD en/of vragen over een stageplaats? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar info@smdzw.nl.

Bij aanvang van de stage vragen wij een Verklaring omtrent gedrag; het aanvraagformulier ontvang je bij het aangaan van de overeenkomst en de kosten worden vergoed.

 
Gepubliceerd: mei 2017