Privacy en geheimhouding

Beroepsgeheim
Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van SMD mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die zijn opgenomen in onze administratie.

 
Gepubliceerd: mei 2017