Uw online privacy

Met deze privacyregeling informeren wij, SMD, u over hoe er op de website smdzw.nl met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de regeling en met het verwerken van uw gegevens zoals hier omschreven.

Wij kunnen u vragen om voor een specifiek doel persoonlijke gegevens aan te leveren zoals uw naam en adres. SMD verwerkt deze persoonlijke gegevens via onze websites voor de volgende doelen:

  • om een individueel op u afgestemde service te leveren
  • om online sollicitatiemogelijkheden aan te bieden

Veiligheid en privacy
Wij nemen alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is allen toegestaan aan onze medewerkers op een 'need-to-know' basis. De gegevensverwerking bij SMD is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

SMD verstrekt uitsluitend gegevens aan instellingen die tot het concern SMD behoren of aan derden wanneer de wet dit voorschrijft. Wij zullen uitsluitend die gegevens verstrekken die bijdragen aan de zorg van huidige of potentiële klanten en potentiële medewerkers.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Als u een contact-, aanvraag- of sollicitatieformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

SMD slaat de gegevens die uw via de website met ons deelt op in een beveiligde omgeving. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt dit verzoek indienen via webbeheer@evean.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Websites van derden
Op de website van SMD staan weblinks naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt SMD geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die websites (organisaties).

 
Gepubliceerd: mei 2017