Cliëntenraad

De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening heeft een Cliëntenraad. Deze bestaat uit (ex)cliënten/bezoekers die opkomen voor de belangen van alle cliënten en bezoekers van de SMD. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele belangenbehartiging. De Cliëntenraad volgt kritisch de ontwikkelingen binnen de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkeling en kwaliteit van de dienstverlening.

De ervaringen van anderen zijn voor de Cliëntenraad heel belangrijk. Hoe ervaren cliënten de hulp- en dienstverlening? Waar is men tevreden over en ook: waar kan het beter.

Bij belangrijke beleidsbeslissingen is de directeur verplicht de Cliëntenraad te raadplegen. Het adviesrecht van de raad is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ).

De Cliëntenraad is lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Deze organisatie geeft ook ondersteuning aan de CR en individuele leden.

Bel voor meer informatie met de voorzitter van de cliëntenraad, Nel Koppers 075-614 40 44. Of kijk op de website.

Voor cliënten van de SMD is een cliëntenfolder beschikbaar.

 
Gepubliceerd: mei 2017