Oostzaan/Wormerl.: Mantelzorgondersteuning

Zorgt u intensief en langdurig voor een naaste met een chronische ziekte, handicap, verslaving of beperking? Dan bent u mantelzorger. Eén op de vijf Nederlanders is mantelzorger voor een familielid, partner of goede vriend. Mantelzorg is overal en van alle leeftijden.
Heeft u een vraag op het gebied van mantelzorgondersteuning, dan kunt u terecht bij onze mantelzorgconsulenten.

Onze mantelzorgconsulenten organiseren regelmatig bijeenkomsten voor mantelzorgers. Hier kunt u terecht voor een praatje met lotgenoten, informatieve bijeenkomsten en ontspanningsactiviteitein.

Bijeenkomsten voor mantelzorgers
Mantelzorgers zijn erg belangrijk in onze samenleving, zij helpen anderen om hun zelfredzaamheid te vergroten en ook als dat niet meer kan, staan zij hun naaste bij. Maar mantelzorg is ook zwaar en om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, is het belangrijk dat zij tijd nemen voor zichzelf en af en toe wat tips krijgen om het zichzelf makkelijker te maken. SMD organiseert speciaal voor mantelzorgers regelmatig en in samenwerking met andere organisaties bijeenkomsten, workshops en cursussen.

Cursus Omgaan met dementie

Voor partners van mensen met een vorm van dementie
Dementie is een ingrijpend proces, zowel voor de dementerende zelf als voor zijn of haar naaste(n). Dementie gaat vaak gepaard met veranderend gedrag, dit roept veel vragen op en maakt onzeker. Wat betekent dementie voor u als naaste mantelzorger en hoe kunt u hiermee omgaan?
Bij deze cursus krijgt u handvatten hoe met de ziekte en het veranderd gedrag om te gaan. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • vormen van dementie;
  • fasen van beleving in het dementieproces;
  • adviezen in de omgang en benadering;
  • zorgaanbod thuis en buitenshuis;
  • persoonlijke ervaringen en emoties.

Deze 6-delige cursus is gebaseerd op een belevingsgerichte benadering en is onder leiding van een casemanager van de Zorgcirkel en een mantelzorgconsulent van SMD.
Data: 7, 14, 21 maart, 4, 11 en 18 april
Kosten: € 15,- (voor de hele cursus)
Locatie: SMD
Adres: Emmakade 4, Purmerend
Aanmelden: p.viereck@smdzw.nl o.v.v. cursus Omgaan met dementie of T 0299-43 92 79

Relevante cursussen
Omgaan met dementie
Voor volwassen kinderen van een ouder met een vorm van dementie
Locatie: Purmerend
Startdatum volgt nog.

Omgaan met dementie
Voor partners van iemand met een vorm van dementie.
Locatie: Landsmeer
Startdatum volgt nog.

Inspiratiebijeenkomst Assertiviteit

Mensen bij wie assertief reageren niet vanzelf gaat, voelen zich vaak schuldig, minderwaardig of somber. Dat levert onnodig veel spanning op. Terwijl de vaardigheden die nodig zijn om assertief te reageren, goed aan te leren zijn. Op een goede manier voor uzelf opkomen en tegelijkertijd rekening houden met anderen is een hele kunst. Bij deze bijeenkomst onder leiding van Marchien de Beij (Parnassia Groep), leert u welke assertieve stijlen er zijn en welke uw voorkeur heeft. U leert hoe u uw wensen kenbaar kunt maken, zonder dat u zich gespannen voelt wanneer u voor uzelf opkomt.

Datum: dinsdag 26 april
Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Grote zaal in Heel Europa
Adres: Genuahaven 50, Purmerend (ingang Grand café)
Aanmelden via: p.viereck@smdzw.nl o.v.v. Inspiratiebijeenkomst assertiviteit of T 0299-439279.

Mantelzorgcompliment: 1 april - 1 september 2016
Ook dit jaar weer kunnen mantelzorgers, die zorg verlenen in Oostzaan, in de periode van 1 april tot 1 september 2016 een beroep doen op het mantelzorgcompliment. Gemeente Oostzaan reikt dit compliment uit als blijk van waardering voor de inzet van de mantelzorgers!

Wat is het compliment?
Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag dat een mantelzorger naar eigen inzicht mag besteden. Dat kan zijn als tegemoetkoming in de eventuele onkosten of voor een verwenactiviteit voor de mantelzorger zelf. De hoogte van het geldbedrag wordt vastgesteld nadat alle aanvragen zijn verwerkt. Het totaalbedrag dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt, wordt verdeeld over alle aanvragers. De hoogte van het compliment kan dus ieder jaar wisselen.

Spelregels
Niet elke mantelzorger komt in aanmerking voor het compliment. Er gelden een aantal spelregels bij de aanvraag van het compliment:

  • de zorgvrager dient woonachtig te zijn in Oostzaan;
  • het gaat om onbetaalde zorg voor een naaste;
  • de zorg is niet in het kader van vrijwilligerswerk (verbonden aan een organisatie);
  • de zorg wordt langdurig, dus langer dan drie maanden, verleend;
  • er wordt voor meer dan acht uur per week zorg verleend.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De mantelzorgconsulent toetst steekproefsgewijs of de aanvraag terecht is. De gemeente heeft informatie zoals het IBAN-nummer nodig voor de uitbetaling van het compliment.

Vragen of hulp?
Voor vragen of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier, kunt u terecht bij Waiman Lam, mantelzorgconsulent via w.lam@smdzw.nl of T 0299-439279.
Klik hier voor het aanvraagformulier.